У Світлі Істини

Послання Ґраля Абдрушина


1.КНИГA ◄ ► 2.КНИГA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Істина. Проста і зрозуміла. Яка звільняє та приносить Світло. Але також сувора й справедлива. Вічна незмінна Істина.

Істина у своїй природній простоті може бути зрозумілою для всіх. Її можна знайти повсюди, якщо тільки хотіти цього: в Законах природи, фізики, навіть у повсякденному житті. Істина – це дороговказ до духовного становлення свідомости, шлях до віднайдення втраченої гармонії і до життя згідно з Волею Божою, яка не залежить від людських бажань. Мудро чинить той, хто намагається пізнати Істину і відповідно до цього влаштувати своє життя.

Книги Абдрушина

Книга У Світлі Істини – це чисте джерело Знання для тих, хто серйозно шукає Істину. Читання книги вимагає уважности та відчування написаного своїм духом, а також ретельної перевірки. Ви дізнаєтеся більше про цю книгу у вступному тексті передмови.

Український переклад ориґінального видання в книгах У Світлі Істини, Послання Ґраля від Абдрушина і Відлуння до Послання Ґраля разом налічує 201 доповідь. Якщо Ви бажаєте скачати в електронному варіанті твір У Світлі Істини, натисніть на зображення книги на сторінці змісту відповідної книги.

Доповіді Відлунь до Послання Ґраля розширюють Послання. Щоб їх зрозуміти, треба насамперед знати Послання Ґраля. Це одне ціле, яке має розгортатися в наданій послідовності, щоби стати справжнім Знанням. Тому доступ до Відлунь обумовлює реєстрацію. Для успішної реєстрації Ви повинні відповісти на запитання, аби засвідчити знання книги У Світлі Істини, Послання Ґраля. Реєстрація також надає можливість пошуку в доповідях.


Цитати з книги

Вимагаючи, постає Бог перед людством, не приваблюючи та прохаючи, не скаржачись та сумуючи. Спокійно віддасть Він всіх поганих, навіть нерішучих, темряві, щоб спрямовані вгору більше не зазнавали нападів і щоб іншим надати можливість ґрунтовно пережити все те, що ті вважали за правильне, аби вони прийшли до пізнання своїх помилок!

Послання Ґраля Абдрушина: Хибні шляхи

Немає ні цьогобічного, ні потойбічного, а є тільки єдине буття! Поняття відокремлення змогла вигадати тільки людина, тому що вона не все може бачити і вважає себе центром та головним пунктом видимої їй околиці. Проте коло її діяльности є більшим. Адже з помилкою відокремлення вона лише обмежує себе силоміць, заважає власному поступові та відкриває простір нестримній фантазії, яка приносить страхітливі картини.

Послання Ґраля Абдрушина: Пробудіться!

Тільки повне без прогалин осягнення рівнозначне переконаності, яка одна наділена духовною цінністю!

Послання Ґраля Абдрушина: Я Господь, твій Бог!

Але людина хоче панувати над тим, чий самостійній дії вона завжди підлягає і буде підлягати. В своїй зарозумілості вона гадає, що вже оволоділа могутністю, якщо вона навчилася застосовувати для своєї мети лише мале відгалуження випромінювання або використовує дію повітря, води та вогню в досить малій частині!

Послання Ґраля Абдрушина: Богошанування

Як тут наше груборечовинне тіло чутливе до свого оточення подібного роду, внаслідок чого вона може бачити, чути і відчувати, так само це можливе в частинах Творіння, властивість яких не схожа з нашою. Ефірноречовинна людина в так званому потойбічному відчуває, чує і бачить лише їй споріднене ефірноречовинне оточення, знов таки вища духовна людина може відчувати тільки своє духовне оточення.

Послання Ґраля Абдрушина: Омани

Скористатися силами, які несуть Волю Божу, людина може тільки тоді, коли точно їх вивчить, тобто пізнає, і потім керуватиметься ними. Але брати їх до уваги або керуватися ними насправді є ніщо інше як прилаштуватися до них, тобто схилитися перед ними! Не ставати проти цих сил, а йти разом з ними. Тільки тоді людина пристосує свою волю до своєрідности цих сил, тобто піде за їхнім напрямом, коли зможе використати могутність цих сил.

Послання Ґраля Абдрушина: Символіка в долі людини

Це безглуздя – говорити про удари долі або випробування. Поступом є всяка боротьба і всяке страждання. Людям при цьому випадає нагода позбутися тіней минулих помилок, бо жодної копійки нікому не буде списано, тому що і в цьому є непорушним кругообіг вічних Законів Всесвіту, в котрих виявляє себе творча Отецька Воля, яка дає нам прощення і всю темряву знищує.

Послання Ґраля Абдрушина: Пробудіться!

[Послання Ґраля Абдрушина]  [Відлуння до Послання Ґраля] 

контакт