У Світлі Істини

Послання Ґраля Абдрушина


1.КНИГA ◄ ► 2.КНИГA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Істина. Проста і зрозуміла. Яка звільняє та приносить Світло. Але також сувора й справедлива. Вічна незмінна Істина.

Істина у своїй природній простоті може бути доступною для всіх. Її можна знайти повсюди: в Законах природи, фізики, навіть у повсякденному житті, якщо тільки хотіти цього. Істина – це дороговказ до духовного становлення свідомости, це шлях до віднайдення втраченої гармонії, до життя згідно з Волею Божою, яка не залежить від людських бажань. Мудро чинить той, хто намагається пізнати Істину і відповідно до цього влаштувати своє життя.

Книги Абдрушина

Книга У Світлі Істини – це чисте джерело знання для тих, хто серйозно шукає Істину. Читання книги вимагає уважности та відчування написаного своїм духом, а також ретельної перевірки. Про цю книгу можна узнати більше, прочитавши передмову.

Український переклад ориґінального видання в книгах У Світлі Істини, Послання Ґраля від Абдрушина і Відлуння до Послання Ґраля разом налічує 201 доповідь. Якщо Ви бажаєте скачати в електронному варіанті працю У Світлі Істини, натисніть на зображення книги на сторінці змісту відповідної книги.

Доповіді Відлунь до Послання Ґраля розширюють Послання. Щоб їх зрозуміти, треба насамперед знати Послання Ґраля. Це одне ціле, яке має розгортатися в певній послідовності, щоб стати справжнім знанням. Тому доступ до Відлунь обумовлює реєстрацію. Для успішної реєстрації Ви повинні відповісти на запитання, щоб засвідчити знання книги У Світлі Істини, Послання Ґраля. Реєстрація також надає можливість пошуку в доповідях.


Цитати з книги

Жива сила Творіння, що плине крізь людину, завдяки зосередженій волі збирає разом зрілі думки Ефірноречовинного світу і змикає, прив’язуючи до форми, яка є вираженням волі цих думок. Тобто щось дійсне, живе притягує те, що споріднене в цьому світі форм думок згідно з Законом Притягання подібного роду або притягується ним, залежно від своєї власної спроможности.

Послання Ґраля Абдрушина: Форми думок

Природні Закони не зможе обійти ніяка людина, ніхто не спроможний плисти проти них. Бог – це Сила, яка Законам природи руху надає, Сила, яку все ще ніхто не зрозумів, ніхто не бачив, однак дію котрої кожен щоденно, щогодини, навіть у долях кожної секунди мусить бачити, відчувати і спостерігати, якщо він тільки хоче бачити – в собі, в кожній тварині, кожному дереві, кожній квітці, в кожному волокні листка, коли він наповнений з бруньки пробивається, щоб до світла прийти.

Послання Ґраля Абдрушина: Мовчання

Як тут наше груборечовинне тіло чутливе до свого оточення подібного роду, внаслідок чого вона може бачити, чути і відчувати, так само це можливе в частинах Творіння, властивість яких не схожа з нашою. Ефірноречовинна людина в так званому потойбічному відчуває, чує і бачить лише їй споріднене ефірноречовинне оточення, знов таки вища духовна людина може відчувати тільки своє духовне оточення.

Послання Ґраля Абдрушина: Омани

Непорочним зачаттям в тілесному сенсі є всяке зачаття, яке відбувається з чистою любов’ю в щирій спрямованості вгору, до Творця; при цьому чуттєвий потяг не має основи, а є лише силою, яка сприяє цьому.

Окремо ж ніхто не може надати тобі досконалість, а тільки все людство в різноманітності своєрідностей! Кожний окремо має щось, що до цілого безумовно належить! І тому той, хто далеко просунувся, хто ніяких земних бажань більше не знає, усе людство любить, а не когось окремо, бо лише все людство може дати можливість звільненим в очищенні струнам його зрілої душі звучати в акорді небесної гармонії. Він несе гармонію в собі, оскільки всі струни вібрують!

Послання Ґраля Абдрушина: Мовчання

«Шлюби укладаються на небі» – насамперед це свідчить про те, що вже при входженні в земне життя кожна людина володіє визначеними властивостями, гармонійному розвиткові яких можуть сприяти тільки люди з придатними для цього властивостями. Втім придатні для цього властивости не схожі з її особистими, а є такими, що доповнюють і завдяки цьому доповненню роблять її повноцінною.

Послання Ґраля Абдрушина: Шлюб

Дитина духовно є завершеною в собі особистістю! Окрім земного тіла, яке як інструмент потрібне їй для діяльності на цій груборечовинній землі, вона від батьків нічого не отримує. Тобто тіло – це тільки житло, яке використовує перед цим уже самостійна душа.

Послання Ґраля Абдрушина: Права дітей стосовно батьків

[Послання Ґраля Абдрушина]  [Відлуння до Послання Ґраля] 

контакт